Єдиний податок у 2012 році

18 листопада 2011 року,  Президент підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» 

Нові правила для спрощенців наберуть чинності 1 січня 2012 року.

Виходячи з положень  прийнятого закону наведемо основні положення які визначатимуть право перебування та діяльність на спрощеній системі оподаткування.

Для  більш  доступного  висвітлення  положень  закону  розглянемо  структурними  елементами  розбивши  попередньо  на   7  груп.


Отже  маємо:


1. Групи та критерії відповідності для права перебувати на спрощеній системі

Усіх спрощенців поділили на чотири групи. Групи мають різні критерії відповідності для права перебування на спрощеній системі та, відповідно, різні ставки єдиного податку


Групи

Кількість найманих працівників

Доход за календарний рік, що передував переходу на ЄП

Види діяльності

Ставка ЄП: фіксована

( % до мінімальної зарплати (МЗП)станом на 1 січня) або % до доходу)

1

(підприємці)

Без найманих працівників

не перевищує

150 000 грн

роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках надання побутових послуг населенню


1% — 10% від МЗП

2

(підприємці)

одночасно не перевищує 10 осіб

не перевищує

1 000 000 грн

Надання послуг, в т.ч. побутових, платникам єдиного податку та/або населенню; - виробництво та/або продаж товарів; - ресторанне господарство


2% — 20% від МЗП

3 (підприємці)

одночасно не перевищує 20 осіб

не перевищує

 3 000 000 грн

Нема обмежень
а) 3% від доходу у разі сплати ПДВ;б) 5% від доходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку

4

(юрособи)

середньооблiкова кількість працівників не перевищує 50 осіб

не перевищує

 5 000 000 грн

Нема обмежень


Підприємці сплачують податок за ставкою 15% від доходу за  виникнення  наступних  причин:


1)     за перевищення дозволеного обсягу доходу (із суми перевищення);

2)     від провадження діяльності не зазначеної в свідоцтві платника ЄП (для І та ІІ груп;

3)     від виду діяльності не дозволеного платникам єдиного податку

4)     при застосуванні розрахунків в не грошовій формі (платникам ЄП дозволяються розрахунки тільки грошові – в готівковій та безготівковій формах)


У разі здійснення декількох дозволених видів діяльності або здійснення діяльності на територіях більш як однієї ради застосовується максимальна ставка податку.


Наслідки перевищення обсягів реалізації:


- Сума перевищення оподатковується по підвищеній ставці (для 1-3 груп - 15%, для 4 групи - подвійна ставка);

- Платники податку 1-2 групи переходять з наступного кварталу у відповідну досягнутого обсягу групу (заява - до 20 числа місяця, наступного за кварталом, в якому мало місце перевищення), а за відсутності такої заяви -  на загальну систему.

- Платники податку 3-4 групи переходять на загальну систему оподаткування.


2. Свідоцтво про сплату єдиного податку на 2012 рік.


Свідоцтво про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік є дійсним до отримання нового Свідоцтва, виданого за новими правилами, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року;


Всі підприємства та підприємці (і колишні спрощенці і ті хто в 2011-му був на загальній системі) хто прийме рішення перейти на спрощену систему з 1 січня 2012 року та  відповідає вимогам нової ст. 291 ПКУ (яка визначає критерії для спрощенців, див. нижче) мають подати відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року.


Для суб’єктів, які не були платниками єдиного чи фіксованого податку, обсяг доходу одержаний у 2011 році, для визначення права на застосування спрощеної системи у 2012 році, перераховується за правилами визначення доходів спрощенців (згідно нової ст. 292 ПКУ).


Підприємства, які сьогодні є платниками єдиного податку звітують за ІV квартал 2011 року та сплачують єдиний податок за останній звітний період 2011 року за старими правилами.


3. Податкові витрати за придбані товари, роботи, послуги в платників єдиного податку.


Новий документ скасовує норму (пп.139.1.12 ПКУ) щодо заборони включати до витрат усе придбане в підприємців-платників єдиного податку (виключенням було тільки придбання в спрощенців які працюють у сфері інформатизації). Натомість платники податку на прибуток зобов’язані будуть подавати розшифровки доходів та витрат пов’язаних із контрагентами – платниками єдиного податку.


4. ПДВ


Фізичним особам - платникам єдиного податку 3-ої групи  - повернули можливість реєструватися платником ПДВ, але тільки при відповідності критеріям обов'язкової реєстрації (п. 181.1. ПКУ).


Причому, виходячи з діючої редакції пункту 181.1 і майбутній редакції пункту 293.8 ПКУ реєстрація платником ПДВ у разі перевищення обсягу  постачань, передбаченого п. 181.1, є правом, але не обов'язком фізичних і юридичних осіб - платників єдиного податку.


Платникам єдиного податку - фізичним особам 3-ої групи і юридичним особам 4-ої групи, які перевищили обсяг  поставки, передбачених пунктом 181.1 ПКУ, поверненj статус "осіб" ("осіб") в термінології Розділу V ПКУ.


Платникам єдиного податку надано право вибирати квартальний звітний період по ПДВ.


Згідно з внесеними змінами друк в податковій накладній проставляється такими платниками при її наявності. Проте вказана норма набуде чинності лише після ухвалення закону відносно встановлення принципу здійснення господарської діяльності суб'єктами частки права без застосування друку.


5. Заборонені платникам ЄП види діяльності:


Для юридичних та фізичних осіб:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу ПММ в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ ПКУ;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;


Фізичним особам:

1)     здійснення технічних випробувань та досліджень (гр. 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2)     надання в оренду земельних ділянок (площа яких перевищує 0,2 га), житлових приміщень (площа яких перевищує 100 м.кв.), нежитлових приміщень (споруди, будівлі) та/або їх частини (загальна площа яких перевищує 300м.кв.);


Заборонено переходити на ЄП наступним юридичним особам:

1)     страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2)     у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками ЄП, дорівнює або перевищує 25%;

3)     представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

Крім цього не можуть перейти на спрощену систему нерезиденти та СГД, які на день подання заяви мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).


6. Облік на спрощеній системі


Доходом платника єдиного податку є:

1) для підприємця - доход, отриманий в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах (йдеться про прострочену кредиторську заборгованість та безоплатно отримані товари, роботи, послуги). При цьому до доходу не включаються пасивні доходи (проценти, дивіденди, роялті, страхові виплати і відшкодування) а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;


2) для юридичної особи – будь-який доход, включаючи доход представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах (прострочена кредиторська заборгованість та безоплатно отримані товари, роботи, послуги).


До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (це і є єдині доходи  в нематеріальній формі, дозволені платникам єдиного податку).


Посередницька діяльність - у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).


Облік доходів ведеться за касовим методом. Отже датою отримання доходу є:

- дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу)

- дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності,

- дата фактичного отримання безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг)


Юридичні особи ведуть спрощений облік доходів та витрат за методикою затвердженою Мінфіном.


7. Звітний період та сплата податку


Для першої групи платників ЄП податковим (звітним) періодом буде календарний рік, а для другой, третьої та четвертої груп – квартал.


Перша та друга групи спрощенців сплачуватимуть ЄП авансом, не пізніше 20 числа поточного місяця. Нарахування таких авансових внесків органи ДПС здійснюватимуть на підставі заяви щодо розміру обраної платником ЄП ставки, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.


Підприємці І та ІІ груп, які не використовують найману працю, звільняються від сплати ЄП на час відпустки (1 календарний місяць на рік), а також за період хвороби (підтвердженої копією лікарняного, якщо хвороба триває 30 і більше календарних днів). Суми сплачені за такий період за заявою підприємця зараховуються в рахунок майбутніх платежів.

Третя та четверта  групи спрощенців сплачують ЄП протягом десяти календарних днів після граничного строку подання квартальної декларації.


8. Спрощена система оподаткування звільняє від сплати:

1) податку на прибуток підприємств;

2) ПДФО у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з правилами спрощеної системи

3) ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку 3%;

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.


7. Єдиний соціальний внесок.

З 01 січня 2011 р. вступив в дію Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-V-І від 08.07.2010 р. (надалі Закон).

Відповідно до цього Закону єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування (фіксований, єдиний податок), встановлено в розмірі 34,7% від суми, яку платники визначають самостійно, але сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу. Мінімальний розмір єдиного внеску – це добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір єдиного внеску, встановлений законом (34,7%).


Для таких платників у 2011 році встановлено:

з 1 січня – 326,53 грн. (941,00 грн. х 34,7%);

з 1 квітня – 333,12 грн. (960,00 грн. х 34,7%);

з 1 жовтня – 341,80 грн. (985,00 грн. х 34,7%);

з 1 грудня – 348,39 грн. (1004,00 грн. х 34,7%)


За 2011 рік це складатиме 4010,30 грн.

Захоче людина додатково застрахуватися ще й у Фонді соцстраху (наприклад, щоб отримувати оплату лікарняних) - внесок збільшиться до 36,6 відсотка.   Ну, а застрахувавшись у всіх чотирьох фондах (не тільки в двох обов'язкових - пенсійному і зайнятості, але ще й у Фонді соцстраху та від нещасного випадку на виробництві), приватний підприємець стане платити внесок у розмірі 38,11 відсотка.

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (фіксований, єдиний податок) повинні  сплачувати єдиний внесок до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується.


Сума єдиного внеску, сплачена у вигляді авансових платежів, ураховується платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним не пізніше 20 січня року наступного за звітним, тобто за 2011 рік – остаточний розрахунок до 20.01.2012 року. Базовим звітним періодом для таких підприємців є рік.  Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та не сплачена платниками у строки, визначені відповідно до Закону, є недоїмкою і стягується з нарахуванням пені та застосуванням штрафів. Штраф накладається у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум, а пеня нараховується з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.        Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати включно.


Наприклад, платник своєчасно  до 20 січня 2012 року не заплатив єдиний соціальний внесок в розмірі 4010,30 грн. Платник 30 січня 2012 року здійснює сплату платежу в повному обсязі.


Сума штрафної санкції : 4010,30 х 10% = 401,03 грн.

Сума пені: 4010,30 х 0,1% х 10 (кількість прострочених днів) = 40,10 грн.

Таким чином платнику ще прийдеться заплатити кошти в розмірі 441,13 грн.

А в разі несплати їх в добровільному порядку, ці кошти будуть стягнуті в примусовому порядку, в т.ч. за рахунок майна.


6 серпня 2011 року набрали чинності норми Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України», відповідно до яких фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Але за період з січня по липень 2011 року сплата єдиного соціального внеску для даної категорії платників є обов’язковою.


Останніми роками пенсійні питання є чи не найактуальнішою темою серед населення України. Питання наповнення пенсійної скарбниці сьогодні дуже гостре. Всі повинні усвідомити, що платити необхідно, бо це внески, з яких виплачують пенсії.  На жаль, багато хто з громадян не зовсім усвідомлює, а дехто й не хоче усвідомлювати зміст пенсійної реформи, яка відбувається в Україні. Пенсія – це не допомога і не подарунок від держави, а індивідуальний кропіткий результат багаторічної праці кожного.   Якщо людина взяла на себе сміливість бути підприємцем, доводиться відповідати за своє майбутнє перед самим собою, платити внески в тому обсязі, що гарантують бажаний розмір пенсії.Будівельні ліцензії, ліцензія на будівництво, оптимізація і легалізація будівництва, дозвіл на будівництво, отримання дозволу на будівництво, отримання ліцензії на будівництво