Корпоративне право

Ліквідація підприємств. Банкрутство

Процес ліквідації підприємства вимагає грамотного і вивіреного юридичного підходу і супроводу. Фахівці компанії «Правова Консалтингова Група» пропонують професійні послуги для вирішення подібних завдань. 

Юридична особа припиняє здійснення своєї господарської діяльності в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим учасниками юридичної особи або уповноваженим ними органом, за рішенням суду або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Юридична особа є ліквідованою з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності. Державна реєстрація припинення юридичної особи проводиться відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

Законом передбачені наступні види ліквідації підприємств:

1). Реорганізація шляхом:

- приєднання - це приєднання однієї або декількох юридичних осіб до іншої юридичної особи. При цьому ці особи припиняють своє існування, а їх права та обов'язки переходять до юридичної особи, до якого вони приєдналися;

- злиття - об'єднання двох або більше юридичних осіб в одну нову юридичну особу, при цьому ці юридичні особи припиняють своє існування і передають свої права і обов'язки новоствореному юридичній особі;

- поділу - виникнення двох або більше нових юридичних осіб шляхом поділу існуючої юридичної особи, яка припиняє своє існування, при цьому новостворені юридичні особи є правонаступниками в частині, обумовленої їх статутними фондами;

- перетворення - зміна юридичною особою організаційно - правової форми без припинення існування. При реорганізації завжди має місце правонаступництво;

- виділення - відділення однієї або більше юридичних осіб від одного існуючої юридичної особи (створення дочірніх підприємств, відділення структурних підрозділів). Новостворене юридична особа має ті ж юридичні права і обов'язки, що й головне підприємство.

2) Ліквідація:

- за рішенням власників - процедура виявлення волі учасників щодо припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання. Дана процедура передбачає звернення засновника / учасників до компетентних органів влади і проведення перевірки діяльності суб'єкта господарювання і винесення рішення щодо припинення діяльності підприємства;

- за рішенням суду шляхом банкрутства - дана процедура має місце у випадку наявності кредиторської заборгованості перед бюджетом і кредиторами. Дана процедура проводиться без проходження податкової перевірки.

3) Продаж корпоративних прав - передача пакета майнових прав і зобов'язань іншому власнику шляхом підписання відповідних документів у нотаріуса.

Фахівці Юридичної Компанії «Правова Консалтингова Група», враховуючи всі особливості та нюанси ситуації, що склалася щодо Вашої компанії, готові надати повний спектр юридичних послуг, пов'язаних з ліквідацією:

- продаж корпоративних прав;

- банкрутство;

- ліквідацію в загальному порядку.

Комплекс послуг юридичного супроводу щодо ліквідації підприємств містить:

 - правову експертизу документів;

 - консультування з питань банкрутства;

 - проведення аналізу фінансового стану підприємства;

 - представництво інтересів в судах у справах про банкрутство;

 - надання послуг арбітражного керуючого.


              Де початок того кінця, яким закінчується початок?

                                                         Козьма Прутков

 Завдяки досвіду та індивідуальному підходу до роботи юристів нашої компанії, з початку і до кінця процесу ліквідації підприємства, Ви гарантовано захищені від будь-яких негативних наслідків, пов'язаних з попередньою діяльністю Вашого підприємства.


Будівельні ліцензії, ліцензія на будівництво, оптимізація і легалізація будівництва, дозвіл на будівництво, отримання дозволу на будівництво, отримання ліцензії на будівництво