Корпоративне право

Антимонопольне и конкурентне право

   ЮК «Правова Консалтингова Група» надає консультаційні послуги в сфері антимонопольного права (конкурентного права).

   Відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

   Відповідно до вищезазначеного закону, в сфері здійснення контролю щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має певні повноваження.

   Юристи нашої компанії володіють гідним досвідом у сфері антимонопольного (конкурентного) права. Довірившись професіоналам, які досконально знають не тільки законодавство, але і прецеденти в судовій і господарській практиці, Ваша компанія уникне фінансових і комерційних втрат.

 

   Фахівці ЮК «Правова Консалтингова Група» готові надати комплекс юридичних послуг, пов'язаних з:

 - отриманням дозволу на здійснення концентрації від органів Антимонопольного комітету України;

- cтворенням нового суб'єкта господарської діяльності;

- злиттям декількох суб'єктів господарської діяльності або приєднанням одного до іншого;

- отриманням в оренду, управлінням, концесією, лізингом або придбанням іншим способом прав користування активами іншого суб'єкта господарської діяльності;

- обранням або призначенням на будь-яку з керівних посад виконавчого або наглядового органу (особи), яка вже обіймає хоча б одну зі згаданих посад в іншому суб'єкті господарювання;

- безпосереднє або опосередковане придбання акцій, паїв (часток), досягнення 25% або 50% голосів, які забезпечують, у вищому органі, відповідним суб'єктам господарської діяльності, який управляє;

- отримання дозволів органів Антимонопольного комітету України на узгодження дії двох або більше суб'єктів господарської діяльності (прийняття об'єднаннями рішень, укладання угод, створення нового суб'єкта господарської діяльності, будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка, метою якого стає координація конкурентної поведінки суб'єктів господарської діяльності);

 - забезпечення захисту від дій, які мають ознаки: зловживання домінуючим монопольним становищем; дискримінації з боку місцевого самоврядування, органів влади, адміністративно-господарського управління та контролюючих інстанцій;

 - уeявленням Ваших інтересів в господарських судах та в органах Антимонопольного комітету.

 

    Комплекс послуг юридичного супроводу щодо антимонопольного права складається з:

 - надання консультацій з приводу антимонопольного законодавства України;

 - захисту від недобросовісної конкуренції;

 - оцінки можливих ризиків антимонопольного характеру, пов'язаних з запланованими клієнтами угодами.

 

      Нещаслива людина, яка не робить того, що вона може, і береться за те, чого вона не розуміє.

                                                                                                            І. Гете

 

   Досвід, знання та успішна практика ЮК «Правова Консалтингова Група» допоможуть Вам вести бізнес за будь-яких виникнувших питань щодо антимонопольного законодавства.Будівельні ліцензії, ліцензія на будівництво, оптимізація і легалізація будівництва, дозвіл на будівництво, отримання дозволу на будівництво, отримання ліцензії на будівництво