Корпоративне право

Право інтелектуальної власності

   ЮК «Правова Консалтингова Група» надає кваліфіковане правове сприяння та юридичний супровід в сфері захисту інтелектуальної власності та дотримання авторських прав.

Інтелектуальна власність - це  результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника) або кількох осіб.

   Право інтелектуальної власності - в самому широкому розумінні, означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях.

   Об'єктами інтелектуальної власності є:

 - авторські права (літературні твори, комп'ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори);

 - суміжне право;

 - право промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки);

 - фірмові і комерційні найменування;

 - географічні позначення;

 - сорти рослин і породи тварин;

 - топографії інтегральних мікросхем;

 - комерційна таємниця.

   Законодавство, що визначає права на інтелектуальну власність, базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Будучи благом не матеріальним, вони закріплюються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством.

 

   Об'єктами авторського права є:

- літературний твір,

- винахід

- музичний твір,

- об'єкти права промислової власності,

- твір образотворчого мистецтва,

- результати винахідницької та раціоналізаторської роботи,

- твір, декоративно-прикладного мистецтва,

- корисна модель,

- твір архітектури,

- промисловий зразок;

- твір картографії,

- раціоналізаторську пропозицію,

- фотографічний твір,

- топографія інтегральної мікросхеми,

- складений твір,

- засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу,

- база даних,

- доменне ім'я,

- комп'ютерна програма,

- знак для товарів і послуг,

- аудіо-візуальне твір,

- зазначення походження товару,

- сценічний твір,

- комерційне найменування,

- твір у сфері науки,

- промисловий зразок,

- твір у перекладі,

- особливі об'єкти інтелектуальної власності,

- твір у переробці,

 

- наукове відкриття;

- об'єкти суміжних прав,

- сорт рослин,

- виконання твору,

- порода тварин;

-фонограма,

- комерційна таємниця,

- відеограма,

- фольклор і традиційні знання.

- передача організації мовлення,

 

 

   До порушень права інтелектуальної власності належать:

 - піратство;

 - плагіат;

 - недобросовісна реєстрація;

 - підробка і зміна інформації.

   Розвитком та захистом інтелектуальної власності в усьому світі займається Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), заснована ООН в 1967 році.

   Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок, охороняється державою і засвідчується патентом.

   Патент - це техніко-юридичний документ, виданий заявнику на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, який відповідає умовам патентоспроможності і підтверджує авторство, пріоритет і право власності, на зазначені об'єкти та відповідає умовам патентоспроможності.

   В Україні діють два види патентів на винахід:

- патент із строком дії 20 років, який видається після проведення експертизи;

- деклараційний патент - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід.

   Охорона прав на об'єкти промислової власності регламентується Законами України: "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на зазначення походження товарів ", а також низкою підзаконних актів: положень, правил, інструкцій.

 

   Фахівці ЮК «Правова Консалтингова Група» готові надати Вам надійний захист авторських прав, пов'язану з:

 - документальним оформленням майнових прав інтелектуальної власності (реєстрацією торгових марок (знаків для товарів і послуг), складанням і поданням заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, реєстрацією технологій, реєстрацією творів авторського права (комп'ютерних програм), реєстрацією географічних зазначень);

 - підготовкою та експертизою ліцензійних договорів.

 

   Комплекс послуг юридичного супроводу щодо захисту інтелектуальної власності та дотримання авторських прав складається з:

 - врегулювання спорів, що виникають при використанні об'єктів інтелектуальної власності;

- Консультування з питань реєстрації, передачі та захисту прав, на об'єкти промислової власності, авторських і суміжних прав;

 - консультування по захисту авторських прав і прав на винаходи, торговельні марки, розробку договорів з передачі прав на використання об'єктів авторського права, винаходів;

 - представництва інтересів клієнтів у переговорах, пов'язаних з придбанням прав, а також припиненням порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 

                                         Вкрасти у когось думки буває часто злочинніше, ніж вкрасти гроші.

                                                                                                                                                                    Вольтер

 

   Користуючись послугами ЮК «Правова Консалтингова Група» щодо правового захисту інтелектуальної власності, Ви надійно захистите результат своєї інтелектуальної праці.Будівельні ліцензії, ліцензія на будівництво, оптимізація і легалізація будівництва, дозвіл на будівництво, отримання дозволу на будівництво, отримання ліцензії на будівництво